בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 40/23

בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 40/23

לצפייה בקובץ המצורף למכרז