ספקים וכללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 103/23 למתן שירותי תובע עירוני למועצה המקומית שער שומרון פומבי 29/05/2023 21/06/2023
קול קורא 4.22 - ספריות קהילתיות בשכונה קול קורא 22/11/2022
רישום למאגר היועצים/ות כללי 21/09/2022
רישום למאגר הספקים/ות כללי 21/09/2022

עבור לארכיון המכרזים