ספקים וכללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 23/19 להפעלת בריכת השחייה הקייצית בשערי תקווה פומבי 17/02/2023 12/03/2023
קול קורא 3.22 פניה לקבלת הצעות - שכירת משרדים בממ"ד הישן (הארכה) פומבי 07/02/2023 28/02/2023
מכרז 17/23 ביצוע גיזום עצים במועצה מקומית שער שומרון פומבי 06/02/2023 23/02/2023
ביטול מכרז - מכרז 18/23 למתן שירותי ביובית במועצה המקומית שער השומרון פומבי 06/02/2023 23/02/2023
קול קורא 4.22 להפעלת פוד טראק (הארכת מכרז ) קול קורא 02/02/2023 28/02/2023
קול קורא 15.23 להגשת הצעות להצבה והפעלת עמדות איסוף עצמי (לוקרים) קול קורא 02/02/2023 28/02/2023
מכרז 14.23 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים פומבי 30/01/2023 23/02/2023
רכז/ת הסעות ופרויקטים פומבי 18/01/2023 01/02/2023
מהנדס/ת המועצה פומבי 18/01/2023 01/02/2023
רכז ביטחון יישובי פומבי 18/01/2023 01/02/2023
מנהל יחידת הנוער פומבי 12/01/2023 26/01/2023
קול קורא 1.23 להובלת ניהול אומנותי (תוכן ובימוי) לטקסים הממלכתיים תשפ"ג קול קורא 12/01/2023 22/01/2023
ספרן/ית ספריית עץ אפרים פומבי 11/01/2023 25/01/2023
מנהל יחידת ספורט פומבי 10/01/2023 24/01/2023
הארכת מכרז רכז נוער עץ אפרים פומבי 10/01/2023 20/01/2023
הארכת מכרז רכז תרבות וקהילה עץ אפרים פומבי 10/01/2023 20/01/2023
מזכיר/ה מחלקה פומבי 04/01/2023 18/01/2023
מכרז פומבי 19/22 רכז קהילה ותרבות עץ אפרים פומבי 19/12/2022 02/01/2023
מכרז פומבי 21/22 מנהל מחלקת דת פומבי 19/12/2022 02/01/2023
מכרז פנימי 20/22 מזכיר/ת מחלקה פנימי 18/12/2022 25/12/2022
מכרז פנימי 17/22 מנהל/ת המחלקה לגיל הרך פנימי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי 18/22 רכז נוער עץ אפרים פומבי 13/12/2022 27/12/2022
מכרז פומבי 07/22 - מזכיר/ת מחלקת תנ"ס (תרבות-נוער-ספורט) פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז פומבי 10/22 מזכיר/ת גזבר פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז פומבי 11/22 עובד/ת גביה פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז חיצוני 12.22 למחלקת חינוך רכז/ ת הסעות ופרוייקטים פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז חיצוני 14.22 מנהל/ת מחלקת שירותי דת פומבי 27/11/2022 11/12/2022
פניה לקבלת הצעות שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה פומבי 24/11/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 16.22 רכז/ת ביטחון ישובי פומבי 20/11/2022 04/12/2022
מכרז פומבי 004 - מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים פומבי 14/11/2022 08/12/2022
מכרז פומבי 005 - מהנדס/ת מועצה פומבי 14/11/2022 30/11/2022
מכרז פומבי 08/22 מזכיר/ת מחלקת חינוך פומבי 02/11/2022 15/11/2022
מכרז פומבי מס' 6/2022– מנהל/ת מחלקת חינוך פומבי 06/10/2022 25/10/2022
מכרז פנימי 1/04 מנהל/ת מחלקת שפע פנימי 19/09/2022 26/09/2022
מכרז פנימי 1/05 מזכיר/ת מחלקת שפע פנימי 19/09/2022 27/09/2022
מכרז פנימי מס' 4/2022 - מזכיר/ת מחלקת חינוך פנימי 15/08/2022 22/08/2022
מכרז פנימי 5/2022 - מזכיר/ת מחלקת תנ"ס (תרבות, נוער, ספורט) פנימי 15/08/2022 22/08/2022
קול קורא להציע הצעות לשכירת שטח פתוח ומכולה קול קורא 15/08/2022 28/08/2022
מכרז פומבי 005/22 - מהנדס/ת מועצה פומבי 11/08/2022 31/08/2022
מכרז פומבי 003/22 - מנהל/ת היחידה להון אנושי פומבי 10/08/2022 31/08/2022
קול קורא 2.22 - הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד קול קורא 02/08/2022 11/08/2022
קול קורא 3.22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת משאית מזון (Food Truck) קול קורא 02/08/2022 11/08/2022
מכרז פומבי 004/22 - מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים פומבי 29/07/2022 18/08/2022
מכרז פנימי מס' 1/2022– מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים פנימי 19/07/2022 28/07/2022
מכרז פנימי מס' 2/2022– מנהל/ת יחידת ההון האנושי פנימי 19/07/2022 28/07/2022
קול קורא 1.22 - הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה המקומית שער שומרון קול קורא 11/07/2022 17/07/2022
001 - מפקח/ת עירוני/ת פומבי 12/06/2022 21/06/2022
קול קורא - פנייה לקבלת הצעות לשימוש במבנה קול קורא 26/04/2022 05/05/2022
מכרז פומבי להפעלת מעון 6/22 פומבי 25/04/2022 16/05/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר פומבי 24/04/2022 25/05/2022
קול קורא - שכירות מזנון בריכה קול קורא 20/04/2022 01/05/2022
מכרז פומבי לביצוע אחזקת שטחי גינון בשערי תקווה פומבי 27/03/2022 25/04/2022
קול קורא להציע הצעות מחיר לצורך ביצוע עבודות ביוב בישוב שערי תקווה. קול קורא 17/02/2022 03/03/2022
קול קורא הזמנה להציע הצעות לקניית רכב כיבוי קול קורא 02/11/2021 11/11/2021
קול קורא להפעלת מתחם אימונים פונקציונאליים 2021 קול קורא 21/10/2021 09/11/2021
חשב/ת שכר 10.21 פומבי 21/10/2021 18/11/2021
הזמנה להציע הצעות לקניית ג'קוזי כללי 08/07/2021 15/07/2021
מכרז צהרונים שערי תקווה 6/21 פומבי 21/06/2021 08/07/2021
מכרז פומבי לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ו/או גושית )גזם וגרוטאות( בשערי תקווה פומבי 10/06/2021
קול קורא להקמת קירוי מגרש משולב והקמת פאנלים סולאריים על גבי הקירוי​. קול קורא 17/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 25.5.21 10/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 2.6.21 10/06/2021
מענה לשאלות הבהרה מכרז צהרונים 6/21 פומבי 08/07/2021
מכרז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר כקבלן מסגרת פומבי 01/03/2022
הארכת מועד הגשת הצעות לקול קורא עבודות ביוב קול קורא 03/03/2022

חזור למכרזים פעילים