ביישוב קיימת כיתת כוננות המונה כ-24 מתנדבים בני 20 עד 60.  
מטרת הפעילות של כיתת הכוננות, לתת מענה לכל  אירוע פח"ע (פעילות חבלנית עוינת), על פי תכנית פעולה מתוכננת מראש. הכיתה הוכשרה ומאומנת על ידי צה"ל באופן שוטף.

חברי כיתת הכוננות נושאים נשק צה"לי וערוכים למתן מענה בזמן אמת.
כיתת הכוננות פועלת על פי מח' הביטחון וחטמ"ר אפריים.

מתנדבים לכיתת כוננות