מחלקת דוברות והסברה מנהלת ערוצי תקשורת המונים בין מחלקות המועצה לבין התושבים, בכדי להעביר מידע, ניתוחי מצב ודיווחים שוטפים על הנעשה בתחומי המועצה, ולהוות כלי של חיבור וקישור כחלק מהמגמה לחיזוק חוסן המועצה ותושביה. בנוסף מנהלת המחלקה מערך הסברה ודוברות כלפי אמצעי התקשורת השונים וכלפי החברה הישראלית.