מהו חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

למידע נוסף על חוק חופש המידע>>

ממונה על חוק חופש המידע: נחמן שפירא  - דובר המועצה.

אזרח המבקש לקבל מידע מהמועצה האזורית המטה בנימין עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע>>

 


תשלום אגרות ופטור מתשלום

לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה ע"ס 22 ש"ח לזכות חשבון המועצה. 

לתשלום אגרת חופש המידע לחץ כאן >>  לאחר התשלום יש לצרף את האישור בטופס הפנייה

 

פטור מתשלום

המקרים הבאים זכאים לפטור מתשלום אגרת בקשה וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

  1. מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו
  2. מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק וכן מידע לצורך מחקר אקדמי
  3. הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
    סוגי גמלות:
  • גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.
  • תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום).
  • תגמול לפי הכנסה לחוק נכי רדיפות הנאצים.
  • תשלום לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.
  • קצבה חודשית מלאה לנכה של הביטוח הלאומי.

פרוט נוסף באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999/הודעה על עדכון אגרות נובמבר 2023


זמן הענות

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.


הגשת ערעור

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה. ממונה חופש המידע במועצה

נחמן שפירא
מנהל מחלקת דוברות והסברה וממונה על חופש המידע
03-9079700

פרטי הפונה

 
 
פרטי הפנייה


התחייבות (חובה) שדה חובה


 
 

לפרטים נוספים:

נחמן שפירא
מנהל מחלקת דוברות והסברה וממונה על חופש המידע
03-9079700