לכניסה למערכת התשלומים והרישיונות לחצו כאן

קוד הרשות של המועצה המקומית שער שומרון הינו 9222