על בעלי כלבים לחסן אותם מדי שנה מפני מחלת הכלבת ומחלות נוספות, ולהוציא להם רישיון. חיסוני כלבת המתבצעים בישובים ע"י וטרינר המועצה הינם מוגשים כשירות לבעלי הכלבים, יש לזכור שחובת הבעלים לדאוג שכלבו יהיה מחוסן בתוקף, ניתן לחסן אצל וטרינר פרטי ולשלוח אישור חיסון במייל מטה. לכלבים מעוקרים תינתן הנחה בהצגת אישור על ביצוע הניתוח מהרופא הווטרינר האישי.

להלן התעריפים  לשנת 2024:

חיסון כלבת לכלב ולחתול לא מעוקר/מסורס – 32.50 ש"ח

חיסון כלבת לכלב ולחתול מעוקר/מסורס – 16 ש"ח

אגרת כלבת לכלב לא מעוקר / לא מסורס - 381 ש"ח

אגרת כלבת לכלב מעוקר/מסורס -41 ש"ח

אגרת כלבת לכלב צעיר - החיסון הראשון לכלבת - 41 ש"ח

אגרת כלבת לכלב לא מעוקר/מסורס מעל גיל 8 שנים - 41 ש"ח

אגרת כלבת לכלב לא מעוקר/מסורס שקיבל פטור- 41 ש"ח

שבב - 83 ש"ח

על פי הנחיות השירותים הוטרינרים פטור מתשלום אגרה מוגדלת יינתן במקרים הבאים:

1. פטור עקב גיל כלב - כלב שגילו קטן מ - 6 חודשים או כלב שגילו מעל 8 שנים . לא דרוש אישור מיוחד.

2. פטור עקב מצב בריאותי. דרוש אישור מהרופא המטפל ומוטרינר הרשות.

3. פטור עקב היות הכלב "טהור גזע" - דורש צרוף מסמכים מההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל) בהתאם לדרישות שפורטו ע"י השירותים הוטרינרים. האישור ניתן לשנה אחת בלבד.

שים לב! הכלבת הינה מחלה מסוכנת, קטלנית וחשוכת מרפא, לך ולכלבך. אל תדחה את החיסונים!

 

תשלום יתבצע מראש על פי התעריף דלעיל באמצעות כרטיס אשראי לאחר שפרטי הכלב רשומים במערכת ובאמצעות מסרון שיישלח אליכם.

  1. אופן קבלת הפטור
    1. כלב חדש שיגיע לווטרינר לחיסון וגילו על פי תאריך הלידה יהיה פחות מגיל 6 חודשים, יהיה זכאי לפטור מאגרה מוגדלת.
    2. כלב מבוגר: כלב מעל גיל 8 שנים יהיה זכאי לפטור מאגרה מוגדלת.
  2. פטור על פי בקשה 
    1. פטור מסיבת בעיה רפואית:יש להגיש את הבקשה עם כל האישורים הנדרשים, אם יתקבל אישור לבקשה עלי ידי הווטרינר הרשותי, יוכל הכלב לקבל פטור- לאחר הצגת הפטור בפני הווטרינר המחסן.
    2. פטור בגין טהור גזע: יש להגיש את הבקשה עם כל האישורים הנדרשים, אם יתקבל אישור לבקשה על ידי הווטרינר הרשותי, יוכל הכלב לקבל פטור – לאחר הצגת הפטור בפני הווטרינר המחסן.