תהליך בחירת רב

השאלון בא לבחון את העמדות של תושבי המועצה ביחס לתפקיד הרב בשער שומרון. השאלון מבוסס על הדברים הרבים שנאמרו בערב הקהילתי בדיון על תפקיד הרב ביישוב וכן על הנאמר בדיונים בוועדה לאיתור רב.

השאלון אינו בוחן את יכולת הרב לפסוק הלכה: מכיוון שזה תנאי סף שעליו אין שאלה, כך גם ביחס להעברת שיעורים ולהיותו רב עם חזון לאומי ציוני מובהק. מטרת השאלון להגדיר את אופיו ואת תפקידו של הרב הרצוי.

נודה לכם על מענה מעמיק מתוך שיקול דעת. דעתכם חשובה ומשפיעה.

תם הזמן למילוי טופס זה.
טופס זה אינו פעיל כעת.