בכל שנת מס ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה
שימו לב - הרשומים כמחזיקים בנכס מופיעים בהודעת חיוב הארנונה.


בקשה להנחה לשנת 2024 ניתן להגיש בין התאריכים: 01.01.2024 ועד 31.3.2024
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2024 ועד 31.10.2024 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2024 לא יידונו כלל.
  • בקשה נבחנת בהתאם לטבלת ההכנסות אשר נקבעת ע"י משרד הפנים - לטבלה לחצו כאן
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה מתבקש להסדיר את יתרת התשלום בטרם אישור הבקשה.
  • במידה וכתובת המגורים של הרשומים כמחזיקים בנכס אינה תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה - חובה לצרף אישור מהרשות בה רשומים שאינם מקבלים שם הנחה.

מתן ההנחה מותנה בעמידה בהוראות החוק ובאישור משרד הפנים.

 

לפרטים נוספים:

אפרת סופר
מחלקת גבייה, הנחות, חוגים ותשלומים מזדמנים
039079700
 
 
פרטי מגיש הבקשה
מגיש הבקשה (חובה) שדה חובה

פרטי המחזיק בנכס (בעלים/שוכר)

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

(מופיע בשובר החיוב)

 
פרטי הנכס

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת: (חובה) שדה חובה

יש לי בן/בת זוג (חובה) שדה חובה

האם קיימת בנכס יחידת דיור המושכרת לשוכר אחר? (חובה) שדה חובה

האם יש מתגוררים נוספים בדירה חוץ ממך ומבן/בת זוג? (חובה) שדה חובה

(יש להקליד פרטים של כל הילדים המתגוררים בנכס)

כמה מוגדרים כמחזיקים בנכס עפ"י המופיע בדרישת חיוב? (חובה) שדה חובה

 

 
הכנסות

מקור הכנסה (חובה) שדה חובה

נא לבחור (חובה) שדה חובה

מקורות הכנסה נוספים - יש לרשום את הסכום החודשי (אם אין יש לרשום אפס) (חובה) שדה חובה
ביטוח לאומימענק זיקנהפנסיה ממקום העבודהקיצבת שאיריםקיצבת נכותשכר דירה

*שכר דירה -אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורייך יש לציין את ההפרש (אם יש)

מקורות הכנסה נוספים - יש לרשום את הסכום החודשי (אם אין יש לרשום אפס) (חובה) שדה חובה
מילגותתמיכות צה"לקיצבת תשלומים מחו"ל פיצוייםהבטחת הכנסההשלמת הכנסה
מקורות הכנסה נוספים - יש לרשום את הסכום החודשי (אם אין יש לרשום אפס) (חובה) שדה חובה
תמיכותאחר
 
צירוף קבצים

מסמכים שיש לצרף בטופס זה עבור כל מתגורר בנכס שגילו מעל 18:

1. צילום ת.ז

צילום ת"ז של כל הרשומים כמחזיקים בנכס כולל ספח מלא עם כתובת וילדים

*באם לא רשומים בכתובת המגורים של הנכס – יש לצרף אישור מהרשות בה רשומים שלא מקבלים שם הנחה


2. מסמכים מביטוח לאומי

  • ריכוז מידע ביטוח וגבייה

  • תקופת עיסוק

  • אישור זכאות שנתי לשנת המס הקודמת  (לדוגמא בגין הנחה בשנת 2023 יוגשו מסמכים של שנת 2022) 


3. הכנסות נוספות

הכנסות נוספות במידה וישנן מכל מקור שהוא.


4. לשכירים

תלושי שכר לחודשים אוקטובר עד דצמבר של שנת המס הקודמת לחילופין טופס 106 לשנת המס הקודמת (לדוגמא בגין הנחה בשנת 2024 יוגשו מסמכים של שנת 2023)


5. לעצמאיים

במקום תלושי שכר  – יש להגיש שומת מס הכנסה בגין שנת המס הקודמת לשנה בגינה מבוקשת ההנחה (לדוגמא בגין הנחה בשנת 2024 יוגשו מסמכים של שנת 2022).


 

 
הצהרות
במידה ומי מהמחזיקים בנכס עונה על אחד או יותר מהמצבים הבאים נא לסמן
  
Browser not supported