השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל לקידום הרווחה הנפשית של הילדים במסגרת החינוכית ולקהילת שער שומרון החל מגן טרום חובה וכלה בסוף התיכון באמצעות ייעוץ, טיפול ואבחון. אנו פועלים מתוך גישה מערכתית רב-ממדית הרואה ילד שלם, על כוחותיו, חולשותיו וקשריו עם סביבתו, המשפחה, בית הספר, החברה והקהילה. אנו מאמינים כי התערבות מוקדמת מאפשרת לילד גדילה והתפתחות טובה יותר.

 

שלומי הרשלר
מנהל השפ"ח