פרטי הנכס:

הריני להודיע כי הנכס:
הריני להודיע כי הנכס: * שדה חובה
ידוע לי שעלי להודיע למחלקת הגביה בכתב מיד במועד סיום השיפוץ.
ידוע לי שעלי להודיע למחלקת הגביה בכתב מיד במועד סיום השיפוץ. * שדה חובה

כתובת ופרטי התקשרות:

Browser not supported