1. הגדרת "יחידת דיור" - חדר או תא או מערכת חדרים או תאים המיועדים לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים יראו כיחידת דיור. אנו נבדוק אם היחידה עומדת בפני עצמה. בין היתר נבדוק שיש במקום: כניסה נפרדת, מטבח עצמאי, מקרר, דוד חשמל נפרד הנשלט מהיחידה, אי הימצאות דלת מקשרת שיכולה להיפתח ולהיסגר באופן קבוע וכד'.

2. פטור מתשלום שמירה: בהתאם להחלטת המועצה מיום 17.01.2021, יחידת דיור משנית, לה דלת מקשרת שיכולה להיפתח ולהיסגר באופן תמידי כלפי יחידת הדיור הראשית, לא תיחשב כיחידת דיור החייבת באגרת שמירה, בכפוף לכך כי ביחידת הדיור מתגורר בן משפחה בודד מקרבה ראשונה (הורה או ילד).

אם הנכם עומדים בתנאים המובאים לעיל יש לחתום על נוסח הבקשה לפי עניין:

הריני מבקש לקבל פטור מתשלום שמירה על יחידת משנה מאחת הסיבות הבאות (אנא בחרו את המתאים):
הריני מבקש לקבל פטור מתשלום שמירה על יחידת משנה מאחת הסיבות הבאות (אנא בחרו את המתאים): * שדה חובה
בחתימתי מטה אני מצהיר/ה כי במידה והשמיש את המקום כיחידת משנה אודיע על כך מיידית למועצה ואתחיל לשלם שמירה.
בחתימתי מטה אני מצהיר/ה כי במידה והשמיש את המקום כיחידת משנה אודיע על כך מיידית למועצה ואתחיל לשלם שמירה. * שדה חובה
בנוסף ידוע לי כי הצהרה זו בתוקף עד ה31/12 בכל שנה הוכי אם לא אחדש את הצהרתי עד לסוף כל שנה, המועצה תהיה רשאית לחייב אותנו אוטומטית בגין שמירה.
בנוסף ידוע לי כי הצהרה זו בתוקף עד ה31/12 בכל שנה הוכי אם לא אחדש את הצהרתי עד לסוף כל שנה, המועצה תהיה רשאית לחייב אותנו אוטומטית בגין שמירה. * שדה חובה
ידוע לנו כי תנאי לקבלת הפטור הינו ביקור של נציג המזכירות במקום ואישור נציג המועצה כי לא מתקיימים התנאים לחבות באגרת השמירה.
ידוע לנו כי תנאי לקבלת הפטור הינו ביקור של נציג המזכירות במקום ואישור נציג המועצה כי לא מתקיימים התנאים לחבות באגרת השמירה. * שדה חובה

על החתום: