הננו מודיעים בזאת כי בביתנו פרגולה המחויבת בארנונה ואשר עומדת בתנאי הפטור מארנונה שנכנס לתוקף ביום 01.01.2021
הננו מודיעים בזאת כי בביתנו פרגולה המחויבת בארנונה ואשר עומדת בתנאי הפטור מארנונה שנכנס לתוקף ביום 01.01.2021 * שדה חובה
הרינו מתחייבים למחלקת הארנונה על כל שינוי שנבצע בגג הגורם לביטול הפטור מארנונה.
הרינו מתחייבים למחלקת הארנונה על כל שינוי שנבצע בגג הגורם לביטול הפטור מארנונה. * שדה חובה
ידוע לנו כי הפטור מותנה בביקור נציג המזכירות במקום.
ידוע לנו כי הפטור מותנה בביקור נציג המזכירות במקום. * שדה חובה
Browser not supported