הריני להצהיר כי:
הריני להצהיר כי: * שדה חובה
הריני להצהיר כי:
הריני להצהיר כי: * שדה חובה
כמו כן, ידוע לי כי עלי להסדיר את התשלום בגין סימון החנייה בסך 50 ₪. כל חידוש עתידי של סימון החנייה יבוצע על ידי המועצה וישולם ע"י התושב/ת.
כמו כן, ידוע לי כי עלי להסדיר את התשלום בגין סימון החנייה בסך 50 ₪. כל חידוש עתידי של סימון החנייה יבוצע על ידי המועצה וישולם ע"י התושב/ת. * שדה חובה
כמו כן, ידוע לי כי במקרה בו יוודע למועצה כי החנייה אינה משמשת בחנייה בפועל, סימון החנייה יבוטל.
כמו כן, ידוע לי כי במקרה בו יוודע למועצה כי החנייה אינה משמשת בחנייה בפועל, סימון החנייה יבוטל. * שדה חובה
Browser not supported
תשלום: במידה ואין הו"ק יש להתקשר למחלקת הגביה בטלפון 03-9079716. במידה ויש הוראת קבע חודשית ניתן לבקש לחייב את הו"ק.
תשלום: במידה ואין הו"ק יש להתקשר למחלקת הגביה בטלפון 03-9079716. במידה ויש הוראת קבע חודשית ניתן לבקש לחייב את הו"ק.
Browser not supported