פרטי הנכס:

ידוע לי כי הזכאות לפטור הינה לתקופה בה הנכס עומד ריק ולא פחות מחודש ימים
ידוע לי כי הזכאות לפטור הינה לתקופה בה הנכס עומד ריק ולא פחות מחודש ימים * שדה חובה
ידוע לי שהפטור מארנונה ניתן לתקופה של עד חצי שנה ובתנאי שלא ניתן לי בעבר.
ידוע לי שהפטור מארנונה ניתן לתקופה של עד חצי שנה ובתנאי שלא ניתן לי בעבר. * שדה חובה
ידוע לי שעלי להודיע למחלקת הגבייה בכתב במועד איכלוס הנכס.
ידוע לי שעלי להודיע למחלקת הגבייה בכתב במועד איכלוס הנכס. * שדה חובה

כתובת ודרכי התקשרות:

Browser not supported