מחלקת התרבות והספורט מהווה בית לכלל אירועי התרבות בישוב, סביב מועדי ישראל, חופשים ועוד.

הדס סייג
מנהלת תרבות וספורט
03-9079720
052-4544424