דוחות בתחום חוקי עזר, חוק שמירת הנקיון,רעש יש לבחור בדוחות פיקוח .

דוחות על עבירות חניה או נסיעה בחוף הים יש לבחור דוחות חניה .

לתשלום קנסות יש ללחוץ כאן