בפורטל זה ניתן לבצע פעולות הקשורות לדוחות וערעורים.

דוחות בתחום חוקי עזר וחוק שמירת הנקיון, יש לבחור בדוחות פיקוח .

דוחות על עבירות חניה יש לבחור דוחות חניה .

לפורטל - שער שומרון יש ללחוץ כאן