קבלת קהל- מחלקת גבייה ומשרדי המועצה

ימים א', ג'- 08:30-11:00
יום ד' - 11:00-16:00
ימים ב', ה'- אין קבלת קהל

 

מענה טלפוני- מחלקת גבייה

ימים א', ג', ה' - 11:00-14:00
יום ד'- 11:00-16:00
יום ב'- אין מענה טלפוני