משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות יעניק לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון.

שאלות ותשובות - חלוקת תווי מזון

מי זכאי לתווי מזון מטעם הרשות?

1. תושב ישראל אשר הכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכום המפורט בטבלה להלן, בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו:

2. תווי המזון יחולקו לתושבים אשר רשומים בתעודת הזהות כתושבי המועצה בלבד.

>> הכללים מוגדרים באמות המידה שפרסם שר הפנים ומפורסמות באתר שכתובתו https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/


מה צריך לצרף לבקשה?

 • צילום תעודת זהות + ספח (עם כל פרטי בני המשפחה).
 • שכירים יצרפו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • תלושי שכר לחודשים אוקטובר-דצמבר 2022 או אוקטובר-דצמבר 2022.
  • אם המבקשים מעוניינים בבדיקת זכאות לפי השכר של שנה שלמה, יש לצרף 12 תלושי שכר: ינואר-דצמבר 2022.
 • בהגשת תלושי שכר לשנת 2022:
  • ניתן לצרף טופס 106 של המעסיקים.
  • אם אין רצף של תלושי שכר, יש להביא מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תקופות עיסוק.
 • מי שאינם עובדים – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי "מעמד לא עובד" בתקופה זו.
 • יש לצרף מסמך או אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבאות.
 • עצמאיים – לצרף העתק שומת מס הכנסה לשנת 2022.

איך מגישים את הבקשה?

הגשה מקוונת - 

דרך אתר המועצה (בתחתית עמוד זה)

 

הגשה ידנית

 • ניתן גם להגיע פיזית לרשות המקומית שבה רשומים לפי מרשם האוכלוסין בשעות הקבלה (אם רשומים ביישוב במועצה אזורית, יש לפנות למועצה האזורית).

 • יש להגיע עם הבקשה והמסמכים הנדרשים ולהגיש.

לנוחותכם, עדיף להגיש את הבקשה באופן מקוון.


מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

הבקשה תיבדק על ידי הרשות המקומית לפי התנאים שאושרו על ידי שר הפנים.

ככל שאתם עומדים במבחני הזכאות - פרטיכם יועברו להמשך טיפול של העמותות אשל חב"ד ופתחון לב לחלוקת תווי מזון. המוקדים של העמותות מפעילים מענה ממוחשב ובאמצעות הקשת מספר זהות תוכלו לקבל את הפרטים על סטטוס הטיפול. ככל שאתם לא מופיעים ברשימות – יש לפנות לרשויות המקומיות ולהמתין לשלב פתיחת הגשת הבקשות ב - 1 באוקטובר 2023.


איך ומתי יגיעו השוברים למי שנמצא זכאי?

השוברים יגיעו לזכאים עם שליח עד הבית בשתי פעימות


מהם סכומי הזכאות?

סכומי הזכאות :

 • הזכאי ובן/ בת זוגו 300 ₪ לנפש
 • כל נפש נוספת במשק הבית 225 ₪
 • הסכום המירבי למשק בית עד 2400 ₪

אולי יש תווים נוספים שאני זכאי להם?

לידיעתכם! העומדים על הקריטריונים הבאים יכולים לפנות לביטוח לאומי / הרשות לניצולי שואה לקבלת תווים נוספים

 1. תושב ישראל שבשנת 2023 היה זכאי להנחה בשיעור של 70% הנחה לפחות מסכום הארנונה הכללית
 2. תושב ישראל שהינו אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה, בנוסף לאחת מהקצבאות האלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה
 3. תושב ישראל הזכאי לדמי מזונות לפי חוק המזונות ולגמלת הבטחת הכנסה
 >> לבירור זכאות למקבלי גמלאות של ביטוח לאומי, מענה יינתן ע"י אשל חב"ד בטלפון: 077-7711174 .

 

למידע כללי על אמות המידה (פרסום משרד הפנים) לחץ כאן , לדף פישוט אמות המידה לחץ כאן

שימו לב: התאריך האחרון להגשת הבקשה: 30.06.24 בטופס המקוון בעמוד זה

 

לפרטים נוספים : 

אפרת סופר
מחלקת גבייה, הנחות, חוגים ותשלומים מזדמנים
039079700

 

תם הזמן למילוי טופס זה.