ימי פינוי גזם בהתאם לטבלה המצורפת.
הטבלה מציינת את היום בו התושבים יכולים להוציא את הגזם והוא נאסף יום למחרת.1675774351727_gezem