איציק חתויל
מנהל אגף שפ"ע
054-7934900

עודד קופולוביץ'
סגן מנהל שפ"ע
054-7733386

נטלי עוקב
מזכירת מחלקת תפעול
03-9079700
053-9320970


פנסי רחוב, פתחי ניקוז, מדרכה נקייה.
יש מישהו שדואג שכל הדברים שנראים מובנים-מאליהם, ימשיכו לשרת אתכם בלי הפרעה.
על משימה זו מופקדת מחלקת תחזוקה, שאחראית על נראות הישוב, שירותי תיקונים, תחזוקת מערכות ביוב, מים וחשמל, גינון ונוף, טיאוט המרחב הציבורי, אחזקה כללית ועוד...