בהתאם לחוק הסדרת הפקוח על כלבים, רשיון כלב יהיה תקף רק אם הכלב מסומן בשבב אלקטרוני.
השתלת השבב מבוצעת ע"י הוטרינר בעת מתן החיסון וחידוש הרישיון הרשותי של הכלב.
ניתן לחסן גם אצל רופאים פרטיים, מורשי חיסון של השרות. 

  • כלב אשר נשך, בעל הכלב חייב על פי חוק פקודת הכלבת וחוק עזר, בתוך 24 שעות להביא את הכלב לתחנת הסגר ממשלתית לעשרה ימים, על חשבון בעל הכלב.
  • לפי החוק חייב כל כלב מגיל 3 חודשים ומעלה לקבל חיסון נגד כלבת. יש לחזור על החיסון בכל שנה.
  • כלב שחוסן בגיל בין 3- 6 חודשים יש לחזור ולחסנו כעבור שנה.
  • כל כלב חייב להיות קשור בהמצאו בחצר פתוחה ובצאתו לטיול הוא חייב להיות קשור לרצועה או שרשרת ולשאת מחסום על פיו.
  • החיסון אינו פוטר את בעל הכלב מחובת קבלת רשיון מן הרשות המקומית להחזקת הכלב, אם כלבכם חוסן אצל וטרינר אחר (ולא אצל וטרינר הישוב) הנכם חייבים לפנות למשרד הוטרינר על מנת להוציא רשיון להחזקת הכלב. יש להגיע עם אישורי החיסון של הכלב נגד כלבת. זאת על פי חוק פקודת הכלבת וחוק עזר של המועצה.
  • תוקפו של הרשיון יהא למשך שנה מיום הוצאתו.
  • כלב שימצא משוטט ללא בעליו יתפס ויוסגר. 

חיסוני כלבים (וחתולים) ניתנים אחת לחודש ביום שישי בין השעות 10:00- 9:00 במבנה מעל הועד המקומי

מחיר חיסון ורשיון 132 ₪ (סכום זה מותאם מעת לעת על פי תקנה 5 א' לתקנון הכלבת של משרד החקלאות) 
מחיר החיסון לכלב/ה מעוקר/ת באישור רופא וטרינר הוא 46  .
מחיר השתלת שבב - 66   - חד פעמי.
יש להביא את האישור המקורי לעיקור הכלב, מטעם הרופא המעקר. 
התשלום מתבצע בבנק הדואר.

מחיר חיסון לחתול מעוקר - 12  .
חתול רגיל - 25 ₪ .

באם הכלב אינו ברשותכם, חובתכם להודיע למשרד הוטרינר בימי הקבלה.

קישור לשירות הוטרינרי במועצה

בעלי חיים – כלבים

הגורם המרכזי הפוגע כיום באיכות חייהם של התושבים הוא הכלבים שבעליהם אינם מקפידים על קשירתם ברצועה ועל איסוף גלליהם. 
התושבים נדרשים אפוא לקיים את הוראות החוק:

  • אין לצאת עם כלב לרשות הרבים אלא אם כן הוא קשור היטב, יש מחסום לפיו, דסקית זיהוי לצווארו והוא מובל בידי מבוגר (אין זה משנה אם מדובר בכלב גדול או קטן).
  • חל איסור להכניס כלבים לפָּארקים, לגינות ציבוריות, לפינות משחק ולמבני ציבור. 
  • עשיית הצרכים של הכלב תהיה בתוך חצר הבית שבו הוא גדל. אם הכלב עושה את צרכיו ברשות הרבים, בעל הכלב חייב לאסוף את צרכיו (יש להצטייד בשקית ניילון) ולהשליך אותם לפח האשפה.

אי עמידה בכללים אלו פוגעת באיכות חייהם של התושבים וגורמת לילדים להסתגר בבתיהם שמא ייתקלו ברחוב בכלב משוחרר. כמו כן, עלולה לגרום עגמת נפש רבה לבעל הכלב אשר כלבו יילכד והוא עצמו יידרש לשלם קנס כספי גבוה.

כלבים משוטטים הנחיה לתושבים