רס"ב מוטי קבסה
מפקד שיטור קהילתי
050-6276226
 

משרדי השיטור הקהילתי והמשמר האזרחי ממוקמים במרכז הישוב בבניין המועצה המקומית ומאוישים ע"י שוטרים ומתנדבים המכירים את צרכי המקום ואת מאפייניו ומרגישים מחויבות אישית ומקצועית לתושבים.
הפעילות מונחית ע"י משטרת ישראל ובהלימה ושיתוף פעולה בדגשים האזרחיים של הנהלת הישוב בתחום התפעול המקומי, זאת על מנת להעצים את הביטחון האישי בקהילה.

 ​מרכז השיטור הקהילתי (מש"ק) מספק מגוון שירותים לתושבים ואחראי גם על הפעלת מתנדבי המשא"ז.

מאפייני שירותי המש"ק הינם:

 • קבלת תלונות ודיווחים
 • אישור הגשת תלונות
 • סיוע ראשוני לתושבים שנפגעו מביצוע עבירה כלפיהם (בעיקר בתחום עבריינות ורכוש).
 • טיפול ראשוני בזירה בה התבצעה עבירה
 • טיפול בעבירות
 • איכות חיים (הקמות רעש)
 • הפעלת תוכניות למניעת פשיעה
 • פרוייקטים מיוחדים לבני נוער וקשישים.

משמר אזרחי

המשמר האזרחי (משא"ז) מונה כ- 45 מתנדבים שעברו הכשרה מיוחדת והוסמכו לתפקידם על ידי משטרת ישראל.

בסיס המתנדבים מהווה מכפיל כוח ליחידות הרגילות של המשטרה באזור בכלל וביישוב בפרט.
תחומי הפעילות והסמכויות הינן כמתשמע מהיותם כפופים להנחיות המשטרה בכלל ולמפקת השיטור הקהילתי בפרט.

מאפייני הפעילות במשא"ז הינם:

 • פעילות ברכב משטרה ולרוב אף במדי משטרה, באמצע השבוע הפעילות הינה בשעות הערב והלילה, במועדים וחגים הפעילות הינה לאורך כל החג.
 • אבטחת אירועים קהילתיים ובתי כנסת בשבתות ובחגים
 • סיור נוכחות ומניעה ממוקדים באזורים ייעודיים ע"פ הנחיית המשטרה ובתיאום עם צרכי הקהילה.

מי יכול להתנדב?

ככלל בגירים מעל 18 שהם תושבי ישראל ובני נוער תלמידי כיתה י"א ו/או בני 17 ומעלה ללא רישום פלילי. כל זאת בכפוף לקריטריונים של משטרת ישראל. המתנדב מבוטח בעת פעילותו.
המתנדבים פועלים במסגרת תוכנית פעילות מוגדרת מראש ובהלימה ליכולת התרומה האישית של כל אחד ואחד, כל זאת בכפוף לנוהלי הפעלת מתנדבים משא"ז.
עם גמר ההכשרה הראשונית וההסמכה, לאורך השנה המתנדבים משתלמים ומעצימים את הידע והיכולת המקצועית שלהם.

וועד הישוב רואה את חשיבות הפעילות ותומך בארגון פעילות חברתית למתנדבים.

המשמר האזרחי קורא לתושבים להתגייס ולהתנדב לבטחון כולנו!

לפרטים נוספים צרו קשר עם רס"ב מוטי קבסה 050-6276226