במסגרת השירות לתושבים, ניתן לפתוח תיקי נישואין וכן תיק להנפקת תעודת רווקות או פנוי, בלשכת הרבנות שער שומרון בתיאום עם אשת הרב.

טלפון: 03-9063466.

פתיחת תיק נישואין

יש לפנות ללשכת הרבנות (בתיאום כדלעיל) כשלושה חודשים טרם מועד הנישואין.

המסמכים הנדרשים:

 1. תעודת זהות כולל ספח, של החתן והכלה.
 2. תעודת נישואין או כתובה, של הורי החתן והכלה.
 3. תעודת רווקות/פנוי של בן או בת הזוג, שאינם גרים בישוב.
 4. 3 תמונות פספורט של החתן ושל הכלה.
 5. 2 עדים גברים, שאינם קרובי משפחת החתן או הכלה, המעידים על זהותו היהודית של פותח התיק וכן על רווקותו או היותו פנוי.
 6. תעודת כשרות של אולם השמחות.
 7. אלמן או אלמנה, ימציאו תעודת פטירה של בן הזוג.
 8. גרוש או גרושה, ימציאו את תעודת הגירושין המקורית וכן את טופס "מעשה בית הדין" המקורי.
 9. עולה חדש שעלה לארץ החל משנת תש"ן - 1990, ימציא בירור זהות יהודית, מבית דין רבני.
 10. גר או גיורת יביאו תעודת המרה וגיור.
 11. החתן, הכלה והעדים, צריכים להגיע יחדיו, למועד המתואם לפתיחת התיק ללשכת הרבנות בשער שומרון.

פתיחת תיק רווקות/פנוי

יש לפנות ללשכת הרבנות בשער שומרון (בתיאום כדלעיל) כשלושה חודשים, טרם מועד הנישואין.

המסמכים הנדרשים:

 1. תעודת זהות כולל ספח.
 2. 2 תמונות פספורט.
 3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים.
 4. 2 עדים גברים, שאינם קרובי משפחה, המעידים על יהדותו ורווקותו של המבקש/ת.
 5. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירת בן/בת הזוג.
 6. גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין "ומעשה בית דין".
 7. עולה חדש אשר עלה לארץ החל משנת תש"ן - 1990 ימציא אישור בירור זהות יהודית מבית דין רבני.
 8. גר או גיורת, יביאו את תעודת ההמרה והגיור שבידם.
 9. המבקש מתבקש להגיע עם העדים, במועד המתואם, ללשכת הרבנות בשער שומרון.

בברכת מ ז ל  ט ו ב !