בישוב שערי תקווה בהקמה מספר פרוייקטים  ומתוכננים בהמשך מספר פרוייקטים נוספים.