כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו   למקום אחר לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל והרשות. 

בכל שאלה לגבי כריתת עצים יש לפנות לנטלי במזכירות הישוב  03-9079700