נושא החזקתם של בעלי חיים מוסדר ברמות חקיקה שונות: חקיקה ראשית (חוקים ותקנות) וחקיקה משנית – חוקי עזר עירוניים (המשתנים מרשות מקומית אחת לאחרת).  

מדריך לאחזקה וטיפול בסוסים, פונים וחמורים.pdf​