חגי תשרי

 • מנייני סליחות בימי אלול, בביהכ"נ הספרדי מידי בוקר בשעות 04:30 ו- 06:00. בביה"כנ נוסח תימן בשעה 04:30.
 • דרשת שבת שובה - ע"י רב הישוב, ע"פ הפרסום בלוחות המודעות.
 • תפילות הימים הנוראיים בבתי הכנסת, ע"פ הפרסום בלוחות המודעות.
 • שמחת תורה והקפות שניות בסיוע ועד הישוב, ע"פ הפרסום בלוחות המודעות.

חנוכה חג האורים

 • הדלקת נרות ציבורית בבתי הכנסת בלילות החנוכה
 • הדלקת חנוכיה חשמלית בכניסה לישוב

 לא כל יום פורים

 • מבצע "מתנות לאביונים" ע"י גמ"ח אלול
 • מבצע "משלוח מנות" יישובי ביוזמת מתנדבים ומתנדבות ובסיוע ובניצוח ועד הישוב.
 • קריאת מגילת אסתר בכל בתי הכנסת.

פסח בפתח

 • מבצע "קמחא דפסחא" לנזקקי הישוב, מנוהל ע"י גמר אלול.
 • מכירת החמץ לגוי ע"י רב הישוב בימים שלפני הפסח.
 • ברכת האילנות בשבת הראשונה לחודש ניסן, בגינת משפ' שרים, ברח' ברקת 8 - מסורת רבת שנים הנערכת ברוב עם.
 • דרשת שבת הגדול בשבת שלפני החג.
 • הכשרת כלים מרכזית לפסח - במרכז הישוב
 • סיומי מסכתות לתענית בכורות
 • בדיקת ושריפת החמץ
 • תפילות החג.

​       כל זאת ע"פ פרסום בלוחות המודעות.

יום הזיכרון ויום העצמאות

 • לימוד משניות ביום הזיכרון לזכר הנופלים במערכות ישראל בבתי הכנסת.
 • תפילות חגיגיות בהלל וברכה, ביום חג עצמאותנו בבתי הכנסת.

"חג השבועות תעשה לך"

לימוד והרצאות ביהדות וכן אמירת תיקון ליל שבועות בכל בתי הכנסת, לגברים, נשים ונוער במשך כל ליל החג. (ע"פ פרסום בלוחות המודעות).

ימי הצומות וזעקתם

 • צום גדליה - ג' בתשרי לאחר ראש השנה.
 • "עשרה בטבת" - יום הקדיש הכללי - יום הצום לזכר תחילת המצור על ירושלים, ע"י נבוכדנצאר הרשע מלך בבל. יום זה נקבע ע"י הרבנות הראשית לישראל גם כיום "הקדיש הכללי" לנזכר הנספים בשואה, שיום מותם לא נודע.
  ביום זה אנו למדים לעילוי נשמת הנרצחים הי"ד ואומרים "קדיש" לזכרם.
  כל זאת בבתיה"כנ בישוב.

 • צום י"ז בתמוז - הצום לזכר פריצת חומות ירושלים ע"י טיטוס הרשע מלך רומא.
  ביום זה מתחילים "ימי בין המצרים" המציינים את האבל על חורבן בתי המקדש וכן על אובדן העצמאות והריבונות היהודית בארצנו.

 • צום ט' באב - ביום זה נחרבו שני בתי המקדש וכן נחרבה העיר בית"ר במרד בר כוכבא.
  לכן, צמים ביום זה החל ממוצאי ח' אב עד מוצאי ט' באב, קוראים מגילות "איכה" בכל בתיהכ"נ בישוב ליל ט' באב, ומקיימים את תפילות יום האבל הלאומי.