זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית,
אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
השביל עם השדרה, ובשמיים עיט
אך החיטה צומחת שוב

נזכור את כולם

אבני, דוד (דודי) הי"ד


אונגר ירון הי"ד


אונגר אפרת הי"ד


אסף רוטנברג הי"ד


כהן אורי (רב"ט) הי"ד


ליאור דוד פרחי הי"ד


פרנקל, אורן הי"ד


רוזנברג מרדכי הי"ד


שירין מאור (טוראי) הי"ד