זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית,
אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
השביל עם השדרה, ובשמיים עיט
אך החיטה צומחת שוב

נזכור את כולם


ליאור דוד פרחי הי"ד


שירין מאור (טוראי) הי"ד


כהן אורי (רב"ט) הי"ד


פרנקל, אורן הי"ד


אבני, דוד (דודי) הי"ד


רוזנברג מרדכי הי"ד


אונגר ירון הי"ד


אונגר אפרת הי"ד


אסף רוטנברג הי"ד