פרטי ההורים

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה

פרטי הבקשה

זרם החינוך המועדף
זרם החינוך המועדף * שדה חובה
מספר ילדים
מספר ילדים * שדה חובה
פרטי הילדים * שדה חובה
שם הבן/בתת"זתאריך לידהמגדר (זכר/נקבה)מועמד/ת לכתה/גן/מעון
חודש מעבר למועצה
חודש מעבר למועצה * שדה חובה
* שינוי כתובת אב ואם לישוב המגורים במועצה והצגת ספחי ת"ז
* שינוי כתובת הילדים במשרד הפנים והצגת תמצית רישום אוכלוסין (ממשרד הפנים) עם כתובת בישוב המועצה לכל אחד מהילדים

צירוף קבצים

במידה ויש צורך בהנגשה, סיוע רפואי, צרכים מיוחדים וכד` מומלץ לציין כאן
Browser not supported