הנני מבקש/ת לאשר לי העמדת תמרור חניית נכה

דירה שכורה
דירה שכורה * שדה חובה
Browser not supported

מסמכים נדרשים:

עם קבלת טופס הבקשה וכל המסמכים הנדרשים, תידון הבקשה בוועדת תנועה. אנא הקפידו לצרף את כל המסמכים על מנת שלא לעכב את התהליך.