למעבר לאתר מועצה אזורית שומרון בנושא חופש המידע לחצו כאן