מחלקת גבייה:
מחלקת הגבייה במזכירות מורכבת מצוות עובדות שאחראיות, בין היתר, על הנושאים הבאים:

ניהול תחום הגבייה בוועד המקומי, הוצאת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי ארנונה, מים, אגרות וכו'.
סיוע בגיבוש מדיניות המיסים של הוועד.
הטמעה ויישום של מדיניות הוועד בתחום הגבייה ועוד.


המחלקה פה לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

 

אביטל סולומון
מחלקת הגביה, תשלום ארנונה ומים
03-9079707

יפה אלפי
מחלקת הגביה, תשלום ארנונה ומים
03-9079716
איילת כהן
רישום לחוגים, טיפול בנזילות מים
03-9079706