בית חינוך "רמון"           

ע"ש אילן ואסף רמון
בית ספר ממלכתי

שם המנהל: איתי קרמר
מספר הכיתות: 17
מספר תלמידים: 475
טלפון: 09361532

לאתר בית הספר

בית ספר "ניגונים

בית ספר ממלכתי דתי

שם המנהל: ליאור אליאסי
מספר הכיתות: 25
מספר תלמידים: 743
טלפון: 05296629

לאתר בית הספר