בית חינוך "רמון" ממ"ד "ניגונים"
זרם: יסודי ממלכתי
מנהל: איתי קרמר
זרם: יסודי ממלכתי דתי
מנהל: ליאור אליאסי