הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

תשובת האגף לבקשה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות וכפופה להחלטות משרד החינוך:

  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וזכאות להסעה.
  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וללא זכאות להסעה.
  • אישור ללא זכאות לאגרת לימודים וללא זכאות להסעה.
  • דחיית הבקשה. 

לפרטים ובירורים:

מזכירות מחלקת חינוך
053-4332575

 

אנו מעוניינים לקבל אישור לימודי חוץ עבור

בקשת אישור לימודי חוץ לשנת הלימודים:
בקשת אישור לימודי חוץ לשנת הלימודים: * שדה חובה

פרטי ההורה

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
Browser not supported