בית עלמין

התקבל אישור המשרד לענייני דתות, חברת קדישא - ת"א והמשרד לביטוח לאומי המאשר אפשרות קבורה בבית העלמין "ירקון" ללא תשלום נוסף מעבר למקובל.
זאת בנוסף לבית העלמין "ברקן" שהיה אזור הרישום הבלעדי עד כה.

אבלות

רב הישוב, מנחה ומדריך את המשפחה האבלה, החל מרגע הפטירה ועד סיום שנת האבלות בכל הנוגע לסידורי הלוויה, ניחום האבלים, תפילות בבית האבל ואמירת קדיש.

אתר חברת קדישא​