בית עלמין

התקבל אישור המשרד לענייני דתות, חברת קדישא - ת"א והמשרד לביטוח לאומי המאשר אפשרות קבורה בבית העלמין "ירקון" ללא תשלום נוסף מעבר למקובל.
זאת בנוסף לבית העלמין "ברקן" שהיה אזור הרישום הבלעדי עד כה.

אבלות

אתר חברת קדישא​