שירות ייעוץ לאזרח מועצה מקומית שער שומרון

לבנה בכר
מנהלת מרכז ש.י.ל
03-9362530

ניתן לקבל שירות טלפוני בימי רביעי בין השעות 11:00-12:30
ניתן להשאיר הודעה