לנוחיותכם, מצורף קובץ מחירון להשכרת מבני הציבור בישוב לשימושים שונים. 


מחירון השכרת מבנים עדכני 17.1.2023.pdf