חברי המליאה

אבי רואה
רותי שוורץ
עוזאל ותיק

 

מנהלים

יחיאל קאפח
איציק חתויל
יסמין רוזיגר בנימין
ליאור הלפרין